Černá kostka, příspěvková organizace
28. října 2771/117, 70200 Ostrava, CZ
IČO: 19581921
Datová schránka: r55dk6y

email info@cerna-kostka.cz
tel.: +420 733 199 351

 

Ing. Andrej Harmečko
ředitel
andrej.harmecko@cerna-kostka.cz

Mgr. Romana Adámková
referent strategického rozvoje
romana.adamkova@cerna-kostka.cz

Ing. Eva Krompolcová
ekonom
ekonomika@cerna-kostka.cz

„Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele 

Chcete další informace?

info@cerna-kostka.cz

Nenechte si ujít další novinky

Partneři projektu