Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Černá kostka, p.o., se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, CZ, IČO: 19581921,  jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

 • Osobní údaje Černá kostka, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

 • Pokud Černá kostka, p.o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od Černé kostky, p.o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů; 

 1. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Černou kostkou, p.o.;

 2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Černou kostkou, p.o. jsou nepřesné);

 3. požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Černou kostkou, p.o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

 4. vznést námitku proti zpracování osobních údajů Černou kostkou, p.o.;

 5. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Černé kostce, p.o. ;

 6. podat stížnost dozorovému orgánu. 

 • Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro název organizace:

Mgr. Romana Adámková

e-mail: romana.adamkova@cerna-kostka.cz

Chcete další informace?

info@cerna-kostka.cz

Nenechte si ujít další novinky

Partneři projektu