O Kostce v kostce

Do plochy více než 16 tisíc metrů čtverečních se vejde nejenom rozsáhlý knižní fond, ale také konferenční sál, více než 20 samostatných a skupinových studoven, kino, zasedací místnosti, makerspace a kreativní dílna pro nové technologie, nahrávací studio, digitalizační laboratoř, učebny, kavárna, prostor pro malé děti a mnoho dalších zajímavých a užitečných věcí a prostor.

9
8
7
6
5
4
3
2
1
-1
-2
x

ZÁZEMÍ A PODPORA

Zázemí knihovny s depozitáři, sklady, tříděním knih. Moderní systém umožňuje minimalizovat náklady na personál a zároveň zrychlit zpracování objednávek publikací.

x

DIGITALIZACE A VZDĚLÁVÁNÍ

V tomto patře dáváme prostor především práci s digitálními technologiemi a inovacemi. DIGILAB se soustředí na digitalizaci jako proces při zachovávání tištěných informací do budoucna, včetně inovací při digitalizování 3D předmětů, výukového programu, tvorby metodik a postupů. V rámci vzdělávání se zde nachází také Innovation LAB jako prostor pro seznámení se s moderními výrobními technologiemi, jako jsou laserové řezačky, 3D tiskárny apod. Media LAB zase nabízí vybavení pro profesionální záznam zvuku a videa (podcasty, hudební záznamy, videa a streamování, jejich editace a postprodukce).

x

VSTUP, SLUŽBY A INFORMACE

Vstupní prostor, kde se návštěvník může informovat na služby, popřípadě si rezervovat prostory ke studiu nebo místo ve vzdělávacích programech a eventech knihovny. V kavárně je podáváno občerstvení a u stolu je možno jak konzumovat, bavit se s přáteli. tak pracovat s připojením k internetu zdarma. Na tomto podlaží je také moderní třídička publikací a je možnost si vyzvedávat předem objednané tiskoviny. Samozřejmostí je přístup k internetu, možnost skenování a tisku. Prostor vstupní haly je otevřen i v noci jako noční studovna.

x

MAKERSPACE, KIDSLAB

Prostor 2. NP je primárně určen pro děti, rodiče s dětmi a dospívající. Cílem je poskytovat atraktivní vzdělávací programy z oblasti přírodních věd, otevírat důležitá společenská témata a inspirovat ke kreativitě. Dále zde budou představovány nové technologie, jejich aplikace v různých situacích a využití v možných moderních rozvíjejících se oborech (zaměstnání budoucnosti). Vzdělávací aktivity obsahují práci s malými roboty, programování, virtuální realitu, kreativní tvorbu obecně.

x

PREZENTACE, ZÁBAVA A POZNÁNÍ

Prostor 3. NP se zaměřuje na prezentační aktivity, výstupy projektů, edukační výstavy a tematickou literaturu atraktivní pro aktuální dobu. V herní zóně jsou k dispozici herní konzole s hrami jak pro volný čas, tak vzdělávacímii hrami. Open stage (Prostor X) dává prostor k organizaci přednášek, prezentací a jiných podobných akcí. Studijní část je vhodná pro práci (v polohlučném patře se sluchátky) pro ty, kteří chtějí být obklopeni aktivitami.

x

KNIHOVNA, INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM

Prostor 4. NP je zaměřen na práci a studium. Ve volném prostoru jsou umístěny volné výběry publikací, dvě menší studovny, jedna velká a po stranách prostoru také stoly a místa pro práci. Kromě uvedeného je zde prostor kina/black boxu, které slouží jak pro projekce, tak pro jiné aktivity prezentačního charakteru. Na tomto podlaží je možno pracovat a studovat jak u stolu, tak v křeslech, která poskytují pohodlné sezení s výhledem ven.

x

KNIHOVNA, BÁDÁNÍ, STUDIUM

Prostor 5. NP je typem prostoru klasické knihovny. Je to tiché patro zaměřené především na nerušené studium a bádání, ať už s pomocí knižního fondu, nebo prostřednictvím vstupu do různých odborných databází.

x

CREA CONNECT – KREATIVNÍ A INOVAČNÍ CENTRUM

Prostory Crea Connect jsou primárně zacíleny na jednotlivce či komunity, které spojuje zájem o inovativní projekty společenského či komerčního charakteru. Základem je funkční platforma pro sdílení informací a využívání nástrojů a služeb knihovny. Ve sdíleném pracovním prostředí je možné pracovat na vlastním projektu (vývoj služby či produktu) anebo aktivitě společenského charakteru (diskuse, přednášky, vzdělávací programy).

x

ADMINISTRATIVA, INOVAČNÍ HUB

Administrativa knihovny s kancelářemi a odbornými pracovišti. Část patra je věnována kancelářím pro externí firmy/start-upy,  projekty, které se chtějí v knihovně rozvíjet a využívat její zázemí k přípravě, rozvoji a implementaci nových služeb. Součástí Inovačního HUBu bude také program podpůrných služeb jak vzdělávacích, tak praktických (využití technologií). Inovační HUB neposkytuje prostory stálé, pouze po dobu rozvoje daného projektu.

x

ADMINISTRATIVA, PODPORA KNIHOVEN

8. NP slouží především jako zaměstnanecké zázemí pro chod knihovny.

x

STŘECHA / VOLNÝ ČAS / KULTURA

Střecha poskytuje prostor pro volný čas s možností organizace různých typů volnočasových aktivit. Součástí střechy je i prostor pro sklad a bar, který poskytuje zajištění občerstvení pro akce. Vyhlídková rampa umožňuje vidět přes stěny střechy a pozorovat městské dění z ptačí perspektivy.

Vize Černé kostky

Černá kostka je knihovnou, která inspiruje, mění a posunuje nyní nás a v budoucnu naše děti. Transformujeme, rozvíjíme a podporujeme lidi a jejich potenciál. Poskytujeme přístup k nejnovějším znalostem a poznatkům prostřednictvím nových technologií a zároveň pečujeme o kulturní dědictví a nebojíme se inovací.

Klademe důraz na nadčasový přístup, který reaguje na člověka a zároveň na velmi proměnlivá témata jako kultura, technologie a média. Jsme instituce, která vnímá kontinuitu lidské přirozenosti, a přitom zůstává otevřená změnám kolem nás. Černá kostka nám pomáhá posouvat se kupředu, orientovat se v tekutém světě informací. Jsme nástroj pro všechny obyvatele regionu.

Být moderní informační institucí otevřenou změnám kolem nás

Pomáhat transformaci regionu, podporovat lidi a jejich potenciál

Pečovat o kulturní dědictví a zároveň podporovat a představovat nové technologie

Stát se zdrojem vědění a inspirace pro osobní a pracovní život

Otevřít mapu

Hlavní oblasti Černé kostky

Infrastruktura

Obsahuje soubor všech požadavků na prostory a vybavení. Respektuje udržitelnost provozu budovy, ale také obsah (vybavení), který odpovídá plánovaným aktivitám.

Knihovna

Jako zdroj informací přináší nejenom přístup ke kvalitním publikacím, ale také možnost práce s moderními profesními databázemi, které jsou obtížně přístupné běžným uživatelům.

Digitalizace

Je součástí většího úsilí připravit se na moderní dobu a zajistit dostupnost starších publikací v elektronické podobě, ale také možnost tvorby databází 3D modelů fyzických objektů.

Vzdělávání

Místo, kde je možné se s poznáním a znalostmi seznámit, a místo, kde se pořádají různé typy vzdělávacích aktivit a je možné se nejen něco naučit, ale i získat inspiraci.

Inovace

Bude zastoupena propojením s univerzitami a poskytováním podpory pro start-upy, či ad-hoc projekty pro rozvíjející se nápady.

Chcete další informace?

info@cerna-kostka.cz

Nenechte si ujít další novinky

Partneři projektu